PROGRAMY INFORMATYCZNE


DLA KANCELARII PRAWNYCH i PODATKOWYCH

Zmiana albo wybór nowego programu informatycznego dla kancelarii prawnej lub podatkowej jest decyzją strategiczną:


# dotyczy wszystkich obszarów jej funkcjonowania,


# dotyka każdej osoby w zespole firmy,


# ma wpływ na funkcjonowanie kancelarii w wielu obszarach,


# konsekwencje tej decyzji rzutują na lata działalności kancelarii.

PROGRAMY INFORMATYCZNE


DLA KANCELARII PRAWNYCH i PODATKOWYCH

PROGRAMY INFORMATYCZNE


DLA KANCELARII PRAWNYCH i PODATKOWYCH

PROGRAMY INFORMATYCZNE

DLA KANCELARII PRAWNYCH

I PODATKOWYCH

Zmiana albo wybór nowego programu informatycznego dla kancelarii prawnej lub podatkowej jest decyzją strategiczną:


# dotyczy wszystkich obszarów jej funkcjonowania,


# dotyka każdej osoby w zespole firmy,


# ma wpływ na funkcjonowanie kancelarii w wielu obszarach,


# konsekwencje tej decyzji rzutują na lata działalności kancelarii.

WYBIERZ MĄDRZE

WYBIERZ MĄDRZE

Zespół NAVEO spędził ponad 250 godzin na poszukiwaniach, testach i analizach ponad 20 dedykowanych programów dla kancelarii prawnych.


Zespół NAVEO spędził ponad 250 godzin na poszukiwaniach, testach

i analizach ponad 20 dedykowanych programów dla kancelarii prawnych.

Jeżeli rozpoczynasz szukanie programu informatycznego najlepiej dopasowanego do potrzeb swojej kancelarii...

Jeżeli rozpoczynasz szukanie programu informatycznego najlepiej dopasowanego do potrzeb swojej kancelarii...

...zbierasz informacje o dostępnych rozwiązaniach...


...zbierasz informacje

o dostępnych rozwiązaniach...


...zastanawiasz się co warto wybrać spośród dostępnych produktów lub potrzebujesz "krótką listę" ...


...zastanawiasz się co warto wybrać spośród dostępnych produktów lub potrzebujesz "krótką listę" ...

...chcesz się skonsultować, upewnić co do swojego faworyta zanim wydasz pieniądze i poświecisz czas na wdrożenie...

...chcesz się skonsultować, upewnić co do swojego faworyta zanim wydasz pieniądze i poświecisz czas na wdrożenie...

...skorzystaj z syntetycznej wiedzy, lat doświadczenia i znajomości branży prawniczej doradców Naveo.


Doradzamy w zakresie wyboru, konfiguracji lub wdrożenia dedykowanych programów informatycznych dla kancelarii prawnych.

...skorzystaj z syntetycznej wiedzy, lat doświadczenia i znajomości branży prawniczej doradców Naveo.


Doradzamy w zakresie wyboru, konfiguracji lub wdrożenia dedykowanych programów informatycznych dla kancelarii prawnych.

Programy informatyczne dla kancelarii prawnych, którymi się zajmujemy dotyczą:

ERP - zarządzania przedsiębiorstwem

DMS - zarządzania dokumentami

LPM/LMM - zarządzania sprawamI/projektami kancelarii

CRM - zarządzania relacjami z klientami

TIMESHEET/RCP - rejestracją czasu pracy

FK - zarządzania finansami i analityką (kontroling)

Programy informatyczne dla kancelarii prawnych, którymi się zajmujemy dotyczą:


ERP - zarządzania przedsiębiorstwem

DMS - zarządzania dokumentami

LPM / LMM - zarządzania sprawami / projektami kancelarii

CRM - zarządzania relacjami z klientami

TIMESHEET / RCP - rejestracją czasu pracy

FK - zarządzania finansami i analityką (kontroling)


W celu umówienia krótkiej rozmowy dotyczącej konsultacji w sprawie wyboru lub wdrożenia programu informatycznego dla kancelarii proszę wypełnić formularz:

W celu umówienia krótkiej rozmowy dotyczącej konsultacji w sprawie wyboru lub wdrożenia programu informatycznego dla kancelarii proszę wypełnić formularz:

NAVEO CONSULTING Sęk sp. j. z siedzibą w Krakowie (31-1539), ul. Szlak 77/222, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych powyżej w formularzu. Będą one przetwarzane w zakresie wskazanym w udzielonej nam powyżej zgodzie w celu realizacji zamówionej usługi (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) jak i w celu marketingu bezpośredniego produktów/usług Naveo (podstawa prawna przetwarzania - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jak i udzielenie zgód jest dobrowolne, ale konieczne do pobrania bezpłatnego e-booka. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż umożliwiający nam wysyłanie do Panstwa Newslettera. Po tym czasie dane są przechowywane jedynie na potrzeby zabezpieczenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. podatkowych, rachunkowych, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania ich usunięcia, przenoszenie danych zgodnie z Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH, dalej RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119). Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.

Wszystkie prawa zastrzeżone 2019 NAVEO CONSULTING Sęk sp. j. KRS 0000472769 NIP 7792415280